Психологија и психијатрија

Конфликти во семејството

Конфликти во семејството - Ова е прилично честа појава денес. Конфликтот може да се смета за обична карактеристика на социјалните институции, таа е неизбежна и неизбежна. Затоа конфликтот мора да се гледа како на природен фрагмент на семејниот живот. Треба да се земе како една од манифестациите на природната човечка интеракција, бидејќи во ниту една ситуација не може да дејствува деструктивно на парот. Во некои случаи, конфликтите, пак, се меѓу клучните процеси кои служат за зачувување на целина.

Главната вредност на конфликтите се смета за фактот дека тие работат за да се спречи засилување на системот, го отвараат патот до неоплазмите и напредокот во односите. Конфликтот е посебен стимул што води до трансформации, предизвик кој бара креативен одговор.

Причини за семеен конфликт

Многу луѓе кои се мажат често не се свесни за фактот дека семејните врски не се само сожителство и раѓање на деца, туку и способност, желба да се грижат и да се разберат едни со други, да се даде среќа.

Значи, поради некоја причина, постои психолошки конфликт во семејството? Судирната ситуација е судир на спротивставени, а понекогаш и непријателски, потреби, ставови, мислења, мислења, интереси. Постојат неколку вообичаени типични причини кои предизвикуваат конфликти во речиси секое семејство. Тие вклучуваат:

 • сосема различни ставови за животот заедно;
 • неисполнети потреби;
 • прељуба;
 • пијанство на еден од партнерите;
 • недостаток на почит за партнерите едни на други;
 • не учество во домот и воспитување на деца;
 • брачен другар себичност;
 • прекумерна љубомора, итн.

Наведените причини за конфликтни ситуации во семејниот живот не се сите можни причини кои можат да предизвикаат расправии меѓу партнерите. Најчесто, во заедничкиот живот на слабата и силната половина на човештвото, конфликтните ситуации предизвикуваат неколку причини истовремено. Затоа, сите конфликти треба да се поделат на два вида, од кои секоја зависи од начинот на кој тие се решаваат.

Првиот тип е креативен, кој се состои во одредено ниво на толеранција кон едни со други, издржливост, одбивање на понижување и навреди. Креативните конфликти вклучуваат потрага по причините за појава на конфликтни ситуации, заемна подготвеност и способност да се вклучат во дијалогот, напорите да се модифицираат постојните односи. Резултатот од креативни конфликти ќе биде добро воспоставена, пријателска врска помеѓу партнерите. Главниот резултат на ваквите конфликти станува конструктивен дијалог. Со право може да се примени изрека за таква комуникација дека вистината е родена во спорот.

Уништувањето на психолошкиот конфликт во семејството е безбројните навреди, понижување на едни со други од страна на брачните другари, желбата да се навреди партнер, да се научи лекција или да се обвини. Резултатот од таквите конфликти е губењето на меѓусебното почитување. И комуникацијата меѓу нив се трансформира во должност, должност, и најчесто непријатно, отежнувачки, што доведува до дезинтеграција на семејството.

Треба да се забележи дека повеќето конфликти на деструктивна природа се должат на несоодветното однесување на жените. Жените се многу поверојатни од мажите да ги направи надвор од инает, обидете се да се одмазди на своите партнери и да ги научи лекција. Ова се должи на високата емоционалност и чувствителност на слабата половина на човештвото. Исто така, со добро воспоставената женска улога во семејниот живот, која одамна не ги задоволува потребите на жените, амбициите и аспирациите.

Затоа, можно е да се идентификуваат следните главни причини за појава на конфликти во семејството:

 • стремежот на еден или на двајцата партнери да се реализираат во брак, пред се, сопствени, лични потреби;
 • неисполнета потреба за самореализација и само-тврдење;
 • неможноста на партнерите да комуницираат конструктивно меѓу себе, со пријателите, роднините, другарите, познајниците и колегите за работа;
 • Премногу развиени материјални аспирации на еден од сопружниците или и двете во исто време;
 • неподготвеноста на еден од партнерите да учествуваат во семејниот живот, домаќинство;
 • преценето самодоверба на еден од партнерите;
  расчекор помеѓу методите на образование или ставови за образованието на еден од партнерите;
 • недостаток на желба од еден од партнерите да се вклучат во воспитувањето на децата;
 • разлики во пресудите на брачните другари за суштината на улогите на сопругата, мајката, сопругот, таткото, главата на семејството;
 • несогласување на ставовите за улогата на жените или мажите во семејниот живот;
 • слаби и празни очекувања;
 • недоразбирање, чија последица е неподготвеноста да се спроведе заеднички дијалог или конструктивно да се комуницира едни со други;
 • различни типови на темперамент кај партнерите;
 • неможноста или неподготвеноста да се земат предвид видовите на темпераментот;
 • интимно запоставување, прекумерна љубомора или предавство на еден од сопружниците;
 • материјален стрес или домашно растројство;
 • разлики во духовни, морални и вредносни ориентации;
 • лоши навики и нивните последици.

Исто така постојат и приватни причини поврзани со карактеристиките на одредено семејство.

Конфликти во едно младо семејство

Со цел да се минимизира веројатноста за појава на конфликти во новоформираните семејства со деструктивна природа и да се одговори на прашањето "како да се избегнат конфликти во семејството", двајцата партнери мора да имаат соодветна мотивациона, морална, социјална, психолошка и педагошка подготвеност.

Моралната социјална подготвеност е граѓанска зрелост. Критериумите за граѓанска зрелост се возраста, образованието, професијата, моралот, здравјето и економската независност. Најповолната возраст за брак во смисла на медицина се смета за 20-22 години за женскиот дел од населението и 23-28 за мажјакот, бидејќи машкото тело достигнува целосна зрелост подоцна од женката.

Исто така важен момент кој им помага на успешното адаптирање на сопружниците во брак, е односот на нивната возраст. Крвливоста на семејните врски, во огромното мнозинство, се забележува кај семејствата каде што жената е постара од мажот. Силата на бракот зависи од разликата во возраста на партнерите. Постарите луѓе кои влегуваат во брак, толку повеќе човек мора да биде постар од жена. Во овој случај, максималната разлика во возраста на партнерите не треба да надминува 12 години.

Нивото на моралност на младите е еден од најважните фактори на подготвеност за склучување на бракот и создавање на семејство. Развиениот морал се манифестира во препознавањето на општествената важност на семејството од страна на брачните другари, внимателен избор на избраниот, сериозен став кон бракот, чувство на одговорност за семејството, целосно почитување на идниот брачен другар, неговите роднини, реагирање и комуникација со нив.

Подготвеноста и благосостојбата на семејните врски имаат значителна зависност од здравјето на поединците кои се во брак. Здравиот животен стил придонесува за развој на духовноста и моралната култура на поединецот, зајакнување на семејни односи, одржување пријателски и почитувачки односи со околното општество, а исто така му помага на поединецот полесно да се справи со психо-емоционални тешкотии и честопати се соочува со стресни ситуации кои често се јавуваат во семејниот живот.

Спроведените бројни студии покажуваат дека критериумот за обезбедување на домување и материјална благосостојба не влијае директно врз стабилноста на семејството. Сепак, сиромашните услови за домување и материјал често може да ги влошат конфликтните ситуации кои произлегуваат од други причини. Мотивациската подготвеност ја обединува љубовта, како главен мотив за создавање на семејство, чувство на одговорност за семејството, подготвеност за независност, создавање на деца и образование на децата, формирање на нив самостојни личности.

Психолошката подготвеност се состои во присуство на развиени комуникациски вештини, единство на ставови или сличност на гледиштата за социјалниот и семејниот живот, способноста да се создаде здрава морална и психолошка клима во односите, конзистентноста на карактерот и чувствата, формирани волни лични карактеристики. Од семејната атмосфера во која се родени и раѓаат идните брачни другари, во најголем дел зависи од тоа како судбината на младата фамилија ќе се развие во иднина, без разлика дали се распаѓа или не.

Педагошката подготвеност содржи педагошка писменост, интимно воспитание, економски и економски вештини. Педагошката писменост на поединци кои влегуваат во брак претпоставува достапност на знаења за законите со кои се уредува формирањето на децата и начините на нивното воспитание и вештини за грижа за бебиња. Економските и економските вештини подразбираат способност да го планираат и дистрибуираат семејниот буџет, да организираат забава, да создаваат удобност, да го воспостават животот.

Сексуалното образование се состои во стекнување на неопходното знаење за сексот помеѓу партнерите и интимните аспекти на животот на поединецот, за тоа како да ја зачувате љубовта.

Превенцијата на конфликти во семејството вклучува одредени подготовки на поединци за живеење заедно.

Семејствата без конфликти, особено младите, практично не постојат. На крајот на краиштата, лицето е во стабилен конфликт, дури и со себе. Конфликтните ситуации во семејните односи можат да бидат сосема различни. Тие се наоѓаат меѓу брачните другари и децата, исто така има чести конфликти на генерации во семејството.

Конфликти меѓу децата во семејството

Конфликтните ситуации во семејството меѓу децата се прилично честа појава. Практично сите семејства се соочуваат со овој проблем по појавата на второто бебе. Децата се во конфликт со постарите или помладите браќа и сестри со цел да се обидат да ја бранат сопствената позиција и да го привлечат вниманието на возрасните и да ги одвлечат на нивна страна.

Како по правило, родителите секогаш интервенираат во конфликти меѓу децата, обидувајќи се да ги помират. Сепак, често, само ја влошува ситуацијата. Родителите мислат дека го решиле проблемот, но всушност децата едноставно престануваа да се расправаат во нивното присуство. Тоа е затоа што вистинската причина за конфликтот не била пронајдена и затоа не е можно да се реши конфликтот.

Честите причини за детските конфликти се борбата за лидерство меѓу другите деца, состојбата во семејството, а исто така и за вниманието на возрасните. Кавгите меѓу децата во семејството се т.н. индикатор за семејни односи. Ако тие се случуваат често, тогаш сè не е добро во семејните односи. Покрај тоа, недостатокот на семејни односи се изразува не само во честите кавги меѓу децата, туку и меѓу самите родители. Генерациите на конфликти во семејството се исто така јасен показател за неповолниот однос.

Сепак, не треба да бидете вознемирени поради појавата на конфликтни ситуации. Впрочем, тие се неизбежни. Конфликтите се наоѓаат дури и во најсреќните семејства. Сепак, тие минуваат и се решаваат на различни начини.

Вие не треба да се обидувате да ги објасните честите детски кавги од природата на ликот или наследна агресија на децата. На крајот на краиштата, однесувањето на децата во основа е директно зависно од специфичните околности и начини на образование што ги користат нивните родители.

Спречувањето на конфликтите во семејството, кои се јавуваат помеѓу децата, ги игнорираат нивните возрасни. Навистина, во повеќето случаи, причината за детските конфликти е т.н. работа "за јавноста". И ако оваа "јавност" недостасува или не реагира, тогаш самиот конфликт е неефикасен. Затоа, нема смисла.

Природно, родителите е доста тешко да останат рамнодушни и да не интервенираат кога нивните деца се караат. Повеќето возрасни лица едноставно се убедени дека ако не интервенираат, тогаш децата сигурно ќе се осакатуваат. Затоа, тие се обидуваат да ги усогласат завојуваните страни, честопати без да влезат во причините за таквото непријателство. Многу често останува да се обвини дека на децата кои се постари. Значи, единственото решение за семејните конфликти што се јавуваат помеѓу децата е да ги игнорира. Ако се уште се плашите дека децата можат да наштетат еден на друг, тогаш одземете опасни предмети од нив и нека сами го решаваат проблемот. Децата само во најретки случаи можат намерно да наштетат еден на друг, бидејќи тоа не е нивната цел. Тие само сакаат да го привлечат вниманието на возрасните, да ги вклучат во своите кавги.

Решавање на семејните конфликти

Конструктивноста во решавањето на конфликтите меѓу брачните другари е директно зависна, во прв ред, дали преовладува разбирањето меѓу нив, без разлика дали се водени во нивниот живот заедно со однесување кое се темели на способноста да прости и да се предаде.

Главниот услов за конструктивно завршување на контроверзниот дијалог во никој случај не е да се постигне победа над едни со други. На крајот на краиштата, победата најверојатно нема да се смета за лично достигнување, ако се добие преку пораз или незадоволство од некој близок. Во секој конфликт, мора да запомните дека партнерот е достоен за почит.

Како да се избегнат конфликти во семејството меѓу брачните другари? Треба да се сфати дека конфликтите се неразделен дел од семејниот живот, како и комуникацијата, животот, слободното време итн. Затоа, конфликтните ситуации не треба да се избегнуваат, но треба да се испробаат конструктивно. Кога ќе се појават кавги, треба да се придржуваме кон конструктивен дијалог со употреба на разумни факти, без да се примени категорично, тврдење, генерализација и максимализам. Не е неопходно да се вклучат аутсајдери или членови на семејството во конфликти ако не ги засегаат директно. Треба да се разбере дека поволната клима во семејството зависи само од однесувањето, целите и желбите на брачните другари, а не на други лица. Аутсајдерите можат да станат катализатор или детонатор за деструктивен конфликт, а не механизам за помош.

Решавањето на конфликтите во семејството се случува на различни начини, што доведува до воспоставување на односи и нивно уништување. Еден од начините за решавање на конфликтите што води кон распаѓање на семејството е разводот. Според многу психолози, на развод му претходе процес кој вклучува три фази. Првата фаза е емоционален развод, кој се манифестира во ладење, рамнодушност на партнерите еден кон друг, губење доверба и губење на љубовта. Следната фаза е физички развод, што доведува до одвојување. Конечната фаза се смета за правен развод, што подразбира законска регистрација на престанок на бракот.

Многу двојки се толку уморни од бескрајни кавги и конфликти кои тие го гледаат единствено решение - развод. За некои, навистина е избавување од непријателство, непријателство, непријателство, измама и други негативни моменти кои го помрачуваат животот. Меѓутоа, исто така има свои негативни последици, кои ќе бидат различни за општеството, разводот и самите нивни деца.

Една жена се смета за поранлива за развод, бидејќи таа е многу поподложна на невропсихичките нарушувања. За децата, негативните последици од разводот ќе бидат многу позначајни во споредба со последиците за возрасните. Впрочем, детето мисли дека губи еден од родителите или се обвинува за развод.

Начини за решавање на семејни конфликти

Семејството што добро се занимава се разликува од другите со присуство на чувство на радост, среќа од денес и утре. Со цел да се зачува таквото чувство, партнерите треба да остават лошо расположение, проблеми и проблеми во странство од нивниот дом и да донесат дома само атмосфера на поздравување, среќа, радост и оптимизам.

Надминување на конфликтите во семејството и нивна превенција лежи во меѓусебната помош на брачните другари и прифаќањето на друго лице, како што е во реалноста. Ако еден партнер има лошо расположение, тогаш вториот треба да му помогне да се ослободи од депресивна ментална состојба, да се обиде да се развесели и да ги земе своите мисли со нешто пријатно.

Надминување на конфликтите во семејството и спречување на појава на многу грешки зависи од придржувањето кон неколку основни принципи на брачниот живот заедно. Ние мора да се обидеме навистина да ги разгледаме противречностите што произлегуваат пред бракот и разликите во мислењето што се појавуваат по неговиот заклучок. Не создавајте илузија да продолжите да не бидете разочарани, бидејќи сегашноста тешко ќе ги задоволи стандардите и критериумите што сте ги планирале. Преземете ги тешкотиите во корист, бидејќи нивното заедничко надминување само ги обединува луѓето. Надминување на тешките животни ситуации од страна на двата брачни партнери заедно е одлична можност да дознаете колку е подготвен да живее партнер, водени од принципот на билатерален компромис.

Не пропуштајте ја можноста да ја научите психологијата на брачниот другар. На крајот на краиштата, за да живееме заедно во љубов и хармонија, неопходно е да се разбереме, да научиме да се прилагодуваме и да се трудиме да се задоволиме.

Цените мелочи. Ведь незначительные, но частые сюрпризы, знаки внимания не менее ценны и важны, чем дорогостоящие подарки, которые могут скрывать за собой равнодушие, холодность и неверность.

Научитесь прощать и забывать обиды, будьте терпимее друг к другу. Впрочем, секој поединец се срама од некои од неговите сопствени грешки и непријатно е да се сети на нив. Зошто се сеќавате на нешто што некогаш сте ја скршиле вашата врска и што треба да се заборави што е можно поскоро ако одлучивте да му простите на некое лице.

Не ги наметнувајте сопствените барања, обидете се со сите средства за да го заштитите чувството на достоинство на партнерот.

Пофали кратко раздвојување. Периодично, партнерите се нервираат, бидејќи дури и највкусната храна на крајот ќе стане здодевна. Одвојувањето ви овозможува да бидете здодевно и ви помага да разберете колку е силна љубовта меѓу брачните другари.

Погледнете го видеото: На семејството Велковски од Куманово му е потребна нашата помош (Декември 2019).

Загрузка...