Човештвото е квалитет на личноста, која се карактеризира со морални принципи кои го изразуваат хуманизмот во однос на секојдневните односи на луѓето. Чувството е стекната и свесна манифестација која се формира во процесот на социјализација и воспитување на личност со пример на значајни авторитети. Човештвото се однесува на највисоката доблест, достоинството на човекот.

Чувството се карактеризира со голем број атрибути кои се специфични квалитети на карактерот и односот кон светот. Овие квалитети вклучуваат љубезност, самопожртвуваност во корист на другите, добра волја, искреност, сочувство, великодушност, почит, скромност, искреност.

Што е човештвото

Човештвото се манифестира како особина на личноста во постапките на една личност во однос на надворешниот свет. Почитување на луѓето, промовирање и поддршка на нивната благосостојба, искрена желба да им помогне или поддршка. Поконкретно, оваа особина се открива во колективните и меѓучовечките односи кога работи заедно и комуницира директно со луѓето. Во социјалните групи, овој квалитет е најреферентен.

Ова својство на личноста се формира на пример на родители или други реномирани возрасни лица. Манифестацијата или отсуството на таков начин на манифестирање на лице е предизвикана од внатрешниот начин на живот и пренесената, од постарата генерација на помладо сценарио.

Главната улога во формирањето на овој квалитет ја игра воспитувањето на мајката, која ги создава нормите на животниот стил во семејството, што придонесува за развојот на моралот на детето. Постојат ситуации каде што од децата се бара да покажат високи морални квалитети без претходно учење и пример, што предизвикува внатрешни и надворешни конфликти на растечката личност.

Во процесот на развој и социјализација во групата, поединецот е обврзан да покаже пријателство и учество, способност да комуницира со другите учесници во процесот, да формира и да ја искаже својата позиција, да ја брани. Со низок развој на потребните вештини, се случува отфрлање од тим или тим, што придонесува за појава на аутсајдери. Причината за оваа поделба е прашањето за успехот и моралот, како различни категории.

Едно лице почнува да ги усовршува правилата за врски во помлада предучилишна возраст, учејќи културни и хигиенски вештини. Децата, почитувајќи ги барањата на возрасните, имаат тенденција да ги следат правилата и да го контролираат почитувањето на овие правила од останатите деца во групата. Честопати малите деца се обраќаат до возрасни со поплаки за однесувањето на нивните врсници со барање да го потврдат владеењето, и тука се јавува проблемот на манифестација на човештвото, бидејќи понекогаш многу е тешко за негувателите мирно да одговорат на таквите барања. И на детето кое поднело жалба му се советувало да застане лично друг пат уште еднаш и да го потсети правилото во групата.

Процесот на формирање на човештвото е особено активен во периодот на "Јас", кога детето стекнува независност и бара зголемување на неговото однесување, бидејќи мало лице почнува да се идентификува како индивидуален член на општеството. Во тоа време, детето учи за правилата и начините на комуникација, за интеракцијата на примерот на најблиските авторитативни предмети (родители, пријатели, херои на книги, филмови).

Човештвото е парадоксален феномен, се манифестира преку дејства на една личност без да ја одразува неговата вистинска личност и став. Во пазарните односи, кои биле формирани и успешно развиени во меѓучовечките односи, моралните вредности и личноста престанале да се поврзуваат заради извршување на материјални добра, атрибути на успех и благосостојба. Човечноста и хуманоста станаа еден вид синоним за слабост, иако литературата и кината често ги преувеличуваат овие манифестации кај нивните херои.

Потребата за љубов, прифаќање, почит се реализира преку манифестација на интерес, како учество во животите на другите. Сложеноста на таквата манифестација на човештвото е дека многу луѓе пораснале во понеповолни услови отколку што се потребни за да ги всадат таквите квалитети. Ова особено се одразува кај децата чии родители израснале кон крајот на дваесеттиот век во земјите на ЗНД. Во тоа време, беше неопходно да се преживее, а начинот на воспитување се промени, децата израснаа во брзање на информации, без позитивни примери, корекции и авторитет на нивните родители.

За формирање на морални стандарди и поттикнување на вештините на манифестација на нивната важна компонента е семејството и неговите традиции. Во авторитарните семејства, каде што родителите бараат поднесување и нивната апсолутна власт, децата растат како опортунисти, кои имаат очигледни тешкотии во комуникацијата. Децата кои биле подложени на претерано строги методи на воспитување имаат искривено разбирање за односите со луѓето и во семејството, кои можат да најдат излез во разни карактеристики во однесувањето, на пример, агресија.

Манифестацијата на човештвото кај луѓето што пораснаа во демократските семејства, се случува повеќе природно. Овие семејства создаваат чувство на самопочит и ги учат децата отвореност кон други луѓе. Емоционалната средина во семејствата, која се заснова на интересот за децата, нивните потреби, грижа и почит, е главниот услов за формирање на моралните вредности на детето.

Формирањето на човештвото влијае на бројот на членовите на семејството. Децата кои растат во бројни семејства, каде што има бројни роднини, имаат повеќе примери на однесување и решенија за ситуации, овластувања и мислења. Голем број роднини придонесуваат за формирање љубезност, заедница, пријателство, почит, доверба, а во таквите семејства се здобиваат вештините на емпатија, кои се составни делови на човештвото.

Проблемот на човештвото постои во негово отсуство. Нејзината манифестација лежи во нашата перцепција на себеси, на способностите на нашите и на другите, на нашите должности, на перцепцијата на животната средина, во самите себе, како да имаме право на место под сонцето. За повеќето, ова е проблем, бидејќи не постои чувство на безбедност доволно за манифестација на човештвото, како норма во комуникацијата. Доброста, учеството и другите морални квалитети на едно лице создаваат чувство на слабост и опасност. Ова е проблемот.

Во процесот на одгледување и истражување на животната средина и светот, децата се поставени да се борат за опстанок на возрасниот живот во "џунглата". Како возрасни, децата ги перципираат другите како повеќе ривали од партнерите, па оттука и непријателскиот став.

Проблемот на човештвото се соочува со секого и сите во нивниот живот. Луѓето имаат потреба од поддршка од луѓе во одреден момент. Ова особено се чувствува во тешки периоди, за време на донесување одлуки или одговорност. И тогаш има потешкотии во усвојувањето на хуманите активности на другите луѓе. На крајот на краиштата, за да го почувствувате неговото значење преку потврда однадвор, треба да бидете отворени за овој надворешен. Отвореноста кон другите бара нивна доверба, себе и доверба во сопствените права. Истиот проблем на манифестацијата на човештвото и другите морални квалитети на поединецот зависи од прифаќањето на неговото право на живот и правото на живот на другите луѓе. Може да се додаде дека родителите, кои се мајка во првите години на животот, таканаречената основна доверба во светот, го учат усвојувањето на правото на живот. Кога тој не е таму, лицето се чувствува загрозено од околината, па затоа ќе се брани и ќе делува исклучиво во неговите лични интереси. Лице способно да го изрази човештвото има силна основна доверба. Тој е формиран од самиот човек преку свесен избор или од мајката.

Родителскиот пример за односот кон другите служи како априорирано сценарио за однесување за детето. Заштитата од светот, начинот на размислување за борба, промоцијата на индивидуалните сомневања во сопствените сили, способности и права, доведува до тешкотии во разбирањето на односите и нивната потреба, на проблемот на разбирање или недостигот на такви, профитабилноста на манифестацијата на човештвото.

Примери за човештвото од животот

Човештвото во општеството стана еден вид тренд во односите, што создава услови за разбирање на вредноста на поединецот. Ова им помага подобро да ги запознае луѓето околу себе, да пронајде истомисленици и да ја подобри комуникацијата. Луѓето почнуваат да допрат до оние кои се вистински заинтересирани за нив. Лицето кое им помага на луѓето што имаат потреба, ги покажува неговите способности за вреднување на животот.

Во професионалната активност, исто така, манифестира човештвото. Најхумани професии се лекари, професори, спасувачи.

Говорејќи за спасувачите. Во 2015 година, четири момчиња од државата Флорида покажаа хуманост кон еден пар стари лица. Тие ја косиле тревата, ги зафатиле патеките и ги замениле гумите на автомобилот на постара двојка, а истовремено го одвеле стариот човек во болницата навреме и поднеле операција што го продолжила својот живот. Според раководителот на одделот за противпожарна заштита, каде што работеле членовите на Тимур, тие не кажале што направиле, за тоа дознал од вестите во социјалните мрежи.

Манифестацијата на човештвото ги спасува животите на најблиските. Ова е природна манифестација на потребата за љубов и прифаќање. Многу е лесно да се манифестира човештвото, доволно е да се започне да зборува, како што направил тинејџер. Во Даблин, САД, еден млад човек, Џејми, 16 години, спаси еден човек со поставување само едно прашање: "Дали си добар?" Такво едноставно прашање и толку многу добро. Човекот требаше да се збогува со животот, момчето го праша, а потоа разговараа. На крајот, во иднина овој човек стана среќен татко.

Манифестацијата на човештвото го збогатува животот. Без разлика дали тоа е помош на личност, животно во спасувањето на нивниот живот, или тоа е вообичаено внимание на државата и потребите на пријателите и странци. Ова учество во животот, ова е можност да се покаже, дека глупавите и непријатни мисли за нивната инфериорност беа грешка. Човештвото е карактеристика на личноста, нејзината манифестација е сила на личноста, тоа е вредност која свесно се појавува.

Ова беа примери на манифестација на човештвото по барање на народот, тоа беше свесен избор. Овој избор може да дојде кај секого, реализирање на сопствената вредност и значење како личност, личност, идеално суштество кое може да направи повеќе отколку само да живее.

Погледнете го видеото: Родни журналисти потресоха с липса на човечност след трагедията в Хитрино (Јануари 2020).

Загрузка...